Zestawienie Autorów i tytułów ich artykułów opublikowanych w okresie styczeń 1995 – czerwiec 2008, w numerach od 27 do 69, zamieszczono w nich ponad 600 artykułów, a wszystkie były recenzowane.

Maria Zajączkowska

Zajączkowska, Maria
Zestawienie Autorów i tytułów ich artykułów opublikowanych w okresie styczeń 1995 – czerwiec 2008, w numerach od 27 do 69, zamieszczono w nich ponad 600 artykułów, a wszystkie były recenzowane.
The titles of the articles from January 1995 till June 2008. In issues from 27 to 69 there are published over 600 articles and all of them were reviewed.
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 70, s. 1-56