Agricultural Cooperation in a System of Agrarian Relationships

Оlena Pimenova
Entrepreneurship Department, Taras Shevchenko Kyiv National University
Pimenova, Оlena (Entrepreneurship Department, Taras Shevchenko Kyiv National University)
Agricultural Cooperation in a System of Agrarian Relationships
Spółdzielczość rolna w systemie stosunków agrarnych
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 94, s. 25-37

Streszczenie

W opracowaniu zbadano ważność spółdzielczości rolnej dla pomyślnego rozwoju małych form gospodarowania i efektywnego działania sektora rolniczego Ukrainy. Określone zostały podstawowe drogi rozwoju małych form gospodarowania w warunkach połączenia producentów rolnych w rolnicze spółdzielnie. Uzasadniono ważność rozwoju na Ukrainie produkcyjnych spółdzielni jako zespołowej formy gospodarowania.