Rola gospodarki rolnej i przemysłu spożywczego w nowo przyjętych krajach Unii Europejskiej

Anna Kłoczko-Gajewska
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kłoczko-Gajewska, Anna; ORCID: 0000-0002-6839-8831 (Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rola gospodarki rolnej i przemysłu spożywczego w nowo przyjętych krajach Unii Europejskiej
The Role of Agriculture and Food Processing Industry in the Economies of European Union’s New Member States
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 98, s. 79-89

Abstract

As countries develop, agriculture becomes less important part of their economies. Low food demand is one of important barriers to the development of the agriculture. However, this barrier can be overcome by food processing, resulting in more diversified food offer on the market. Analyses presented in this paper reveal, that in the countries that accessed EU in 2004 one can observe decline of the importance of agriculture. However, hypothesis concerning rise of the importance of food processing cannot be confirmed.