Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?

Krzysztof Firlej

Firlej, Krzysztof
Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?
Was the Crisis a Threat to the Performance Results of Companies Noted in the WIG Food Industry Index?
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 1, s. 42-52