Implementacja Dobrej Praktyki Rolniczej, studium przypadku

Jarosław Redzisz

Redzisz, Jarosław
Implementacja Dobrej Praktyki Rolniczej, studium przypadku
Implementation of Good Agricultural Practice; a Case Study
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 4, s. 150-158