Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw

Katarzyna Kita

Kita, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-7146-2075
Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
Competitive Position of the Polish Agri-Food Sector in the Commonwealth of Independent States Market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 4, s. 65-76