Wahania sezonowe na rynku mleka w Polsce i UE-15

Piotr Szajner

Szajner, Piotr; ORCID: 0000-0002-4786-1962
Wahania sezonowe na rynku mleka w Polsce i UE-15
Seasonal Fluctuations on Dairy Market in Poland and UE-15
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 1, s. 120-129