Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" production"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Beres D. Competitiveness and comparative advantages in agriculture (livestock approach) pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Urban R. Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej pdf