Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" żywiec wołowy"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Szumiec A. Płatności bezpośrednie, jako forma wsparcia dochodów gospodarstw prowadzących ekologiczny chów bydła mięsnego pdf