Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" ARMA (Agency for Restructurin"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Szalaty N., Wojcieszak M., Wyduba W. Wsparcie rolnictwa zrównoważonego w Polsce w ramach PROW 2014-2020 na przykładzie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego pdf