Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" B2B transactions"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014
Strzębicki D. Funkcje międzynarodowych horyzontalnych rynków elektronicznych pdf