Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" BRICS countries"
1 wynik
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Jabkowski D., Szalaty N., Wyduba W. ROLE OF THE EU, THE USA AND BRICS COUNTRIES IN GLOBAL TRADE IN GOODS AND SERVICES AND SELECTED DETERMINANTS pdf