Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Duoregion"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Karmowska G., Marciniak M. Analiza zróżnicowania przestrzennego rozwoju społeczno- -gospodarczego duoregionu Pomorze z wykorzystaniem metody k-średnich pdf