Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" E22"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2019
Bródka D., Jędruchniewicz A. Model obiegu okrężnego z punktu widzenia teorii kapitału szkoły austriackiej pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Csath M. The key to increasing competitiveness is investing into human resources pdf