Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" EU integration"
5 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Bórawski P., Brodziński Z. Wykorzystanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w gospodarstwach mlecznych w opinii ich właścicieli pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Biernat-Jarka A., Byczek A. Znaczenie płatności bezpośrednich w funkcjonowaniu wybranych gospodarstw województwa mazowieckiego pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Gradziuk K. Development of food industry in Poland in the years 1998-2007 pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Klepacki B., Kruk M. Wybrane problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem żywnością w warunkach integracji europejskiej pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Darashkevich I. The development of regional herbal market pdf