Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" F23"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2019
Marchewka A. The impact of foreign direct investment (FDI) on job creation in rural areas in Poland pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Żak K. Poland’s Position on the Investment Development Path pdf