Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" FMCG"
6 wyników
[1-20]

1. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Larina Y. Innovation and marketing strategies of enterprises on the innovative food products market pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Nalewajek M. Czy rozwój e-commerce wymaga zmiany myślenia o opakowaniu produktów? pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Stefańska M., Śmigielska G. CSR as a source of competitiveness of distribution channels pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Ciechomski W. Evolution of the food retail trade in Poland pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Idzik M. Zachowania nabywcze konsumentów na rynku dóbr szybkozbywalnych w latach 1992-2007 pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Idzik M., Stańko A. Ekonomiczne uwarunkowania oraz tendencje zachowań konsumentów na rynku dóbr FMCG pdf