Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" G33"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Lichota W. Zastosowanie modeli logitowych do zdiagnozowania zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw pdf