Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" GRI"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Konarzewska U., Michalczuk G. Znaczenie raportowania niefinansowego w inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Konarzewska U., Michalczuk G. SOCIAL REPORTING AS A TOOL FOR ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Wyrobek J. Analiza porównawcza sytuacji finansowej farm wiatrowych w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2017 pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2015
Adrian T., Grigore D. Correlations between Fragmentation of Farms in the Republic of Moldova and its Impact on Farm Incomes Compared to Poland and Romania pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2012
Georgakopoulos G., Gikas G., Sotiropoulos I., Vasileiou K. Urban and Rural Dietary Patterns in Greece in the Years 1957-2008; An Economic Analysis pdf