Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Ghana"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Essel E. IMPACT OF LAND CONFLICT ON AGRICULTURE PRODUCTION: A CASE STUDY OF THE ALAVANYOS AND NKONYAS OF GHANA pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Imbeah N. A STUDY OF TOURISTS’ SAFETY IN THE AHANTA WEST DISTRICT IN GHANA pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Kramarz P. Uwarunkowania i ekonomiczne znaczenie produkcji ziarna kakaowca w krajach Afryki Zachodniej pdf