Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Global Food Security Index"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Kraciuk J. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski na tle wybranych krajów Europy Wschodniej pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Grzelak A., Sapa A. FOOD SECURITY PROBLEMS IN SUB-SAHARAN AFRICAN COUNTRIES pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Dobošová Ľ., Jacková S., Kadlečíková M., Kapsdorferová Z. Food Security and Self-Sufficiency in Europe pdf