Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" HHI"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Kil K. Poziom koncentracji a stabilność finansowa sektorów bankowych krajów Europy Środkowo- -Wschodniej pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wicki L. Procesy koncentracji w hodowli roślin w Polsce pdf