Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Hurst exponent"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Siemieniuk Ł., Siemieniuk N., Siemieniuk T. Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Marcinkiewicz E. Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hursta, a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej pdf