Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" I38"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Maj-Waśniowska K., Stabryła-Chudzio K. Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce pdf