Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" L57"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Dylewski M., Filipiak B. Wpływ środków UE dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom na wielkość akcji kredytowej w sektorze bankowym pdf