Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Local Action Group"
4 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Smolińska K. The functioning of the local group of actions “Brama Lubuska”in thre opinion of residents of member communes pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Bogusz M. Zarządzanie produktami turystycznymi na przykładzie lokalnych grup działania pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Siedlecka A. Ocena wsparcia rolnictwa ekologicznego przez instytucje z otoczenia rolnictwa pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Psyk-Piotrowska E., Zajda K. Oddziaływanie programu LEADER na kapitał społeczny mieszkanek wsi pdf