Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Lubelszczyzna"
3 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Zawadka J. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju działalności agroturystycznej pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Adamska A., Czernyszewicz E. Wsparcie finansowe wybranych gospodarstw sadowniczych na Lubelszczyźnie z funduszy Unii Europejskiej pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Oleniuch I. Ocena skuteczności promocji produktów regionalnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie pdf