Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" M13"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Piecuch J., Szarek J. Konkurencyjność gospodarki województwa małopolskiego a rozwój ekosystemu startupowego pdf