Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Malmquist Productivity Index"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Baran J. Stopień globalizacji branż polskiego przemysłu spożywczego a ich wyniki ekonomiczne pdf