Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" NGO"
6 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Dąbkowska-Dworniak M. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN POLAND: THEIR ROLE AND SOURCES OF FINANCING pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Bloch M., Rudawska E. Komunikacja marketingowa w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej pdf
3. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Chudzian J., Prynko M. The features of marketing mix for non-profit organisations pdf
4. Annals of Marketing Management and Economics, 2016
Biernat-Jarka A., Trębska P. The professional activity of women in NGOs in Poland pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Błażejowska M. Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Gębska M., Malak-Rawlikowska A., Spaltabaka E. Społeczne i prawne aspekty podwyższenia norm dobrostanu bydła mlecznego w wybranych krajach europejskich i w Polsce pdf