Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" PCA"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Kobus P., Pietrzykowski R. Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej pdf