Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" PSE indicator"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Augustowski Ł., Kułyk P. Globalna konwergencja czy globalna dywergencja mechanizmów wsparcia rolnictwa? pdf