Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Podlaskie province"
7 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Gralak K. Witryna internetowa jako narzędzie promocji i dystrybucji oferty gospodarstw agroturystycznych pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Roman M. Dochodowość wybranych gospodarstw agroturystycznych pdf
3. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Grzybowska B. Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym pdf
4. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Gajos E. Dobrostan zwierząt a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie chowu bydła mlecznego pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Czarnecki K. Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wilczyński A. Wyniki ekonomiczne gospodarstw produkujących mleko w latach 2006-2013 w różnych scenariuszach cenowych pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005
Selwesiuk P., Snarski S. Analiza skuteczności aplikowania o środki finansowe z programu SAPARD w latach 2002-2004 pdf