Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Polish market of plant protec"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Matyjaszczyk E. Wpływ przyjęcia wybranych unijnych wymagań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i środowiska na rynek środków ochrony roślin w Polsce pdf