Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Polska Akcja Humanitarna"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Jaska E., Werenowska A. Narzędzia public relations wykorzystywane w kreowaniu wizerunku organizacji pozarządowej pdf