Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Publicity"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Sekuła A. POSSIBILITIES OF APPLYING STANDARD TOOLS OF PROMOTION IN PLACE MARKETING pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Kádeková Z., Nagyová Ľ. Koncepcja marketingu społecznego – korzyści wykorzystania public relations w przedsiębiorstwach branży spożywczej na Słowacji pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Starzyński M. Konstrukcja planów finansowych agencji państwowych i innych jednostek sektora finansów publicznych w latach 2003–2009 pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Werenowska A. Alternatywne formy komunikacji kancelarii prawnych z grupami otoczenia pdf