Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" R/S analysis"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Siemieniuk Ł., Siemieniuk N., Siemieniuk T. pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Marcinkiewicz E. pdf