Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" R14"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Musiał W., Strojny J. Obszary wiejskie w systemie ekonomiczno-społecznym państw Unii Europejskiej pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Tekień T. Implementacja procedury analitycznej hierarchizacji (AHP) do określenia rankingu pilności scaleń gruntów rolnych na przykładzie gminy Jasionówka pdf
3. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Gaudėšius R. The concept of land use model in Lithuania – the tool for sustainable development pdf