Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" SWOT analysis"
7 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Łukasiewicz K. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki w latach 2014-2017 – charakterystyka i perspektywy rozwoju pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Łukasiewicz K. Perspectives of Agritourism Development in Poland, Belarus and Ukraine pdf
3. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Galchynska J. Methodogical frameworks of marketing research in the bioenergy market pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016
Michalski E. MARKETING MANAGEMENT OF ENTERPRISE pdf
5. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Habán M., Macák M., Otepka P. Turystyka wiejska i agroturystyka na Słowacji pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Majewski E. Udział młodych naukowców w realizacji projektów europejskich jako szansa poprawy warsztatu metodycznego pdf
7. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Karbowiak K. Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim . stan obecny i perspektywy rozwoju pdf