Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Sub-Saharan Africa"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Kraciuk J. Wpływ międzynarodowych instytucji finansowych na sytuację gospodarczą krajów najsłabiej rozwiniętych pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Grzelak A., Sapa A. FOOD SECURITY PROBLEMS IN SUB-SAHARAN AFRICAN COUNTRIES pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Andrzejczak K., Przysiecka Ł. Genetic Technology Transfer to Kenyan Agriculture in the Context of Biotechnology Research pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2013
Krukowska M. European Investors and Land Acquisitions in Sub-Saharan Africa pdf