Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" Sudety Mountains"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Kutkowska B. Wspieranie rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na przykładzie rolnictwa Sudetów pdf