Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" UE founds"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Czubak W., Sadowski A. Rola doradztwa rolniczego we wdrażaniu mechanizmów wspólnej polityki rolnej w Polsce pdf