Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" access to credit"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Kata R. Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Kata R. Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytów bankowych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Grzywacz J. Ryzyko kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Wague M. Międzynarodowe kryzysy gospodarcze i ich konsekwencje pdf