Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" adaptive models"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Kocielska U., Sroka W., Sulewski P. Ocena przydatności wybranych metod do prognozowania plonów roślin pdf