Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" adult education"
3 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Sammel A. Zagrody edukacyjne jako miejsce kształcenia osób dorosłych pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Kowalska I. Cross-Compliance as a Lifelong Learning Process Stimulus pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Długokęcka M., Drejerska N. Szkolenie pracowników jako narzędzie wspomagania procesów uczenia się pdf