Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" aggregate indicator"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Juszczyk M. Powiązanie kondycji finansowej spółek giełdowych określonej syntetycznym miernikiem atrakcyjności inwestowania (TMAI) z kształtowaniem się kursów ich akcji pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Siudek T. Impact of agricultural development on economic and financial situation of cooperative banks in Poland pdf