Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" agrarian policy"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021
Zawojska A. In Memoriam Wspomnienia o Profesor Marii Okręt-Zajączkowskiej pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Mazur I., Pimenova O. Priorytety wsparcia instytucjonalnego nowoczesnych form działalności w systemie agrarnym Ukrainy pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Dibrova A., Dibrova L., Krylov Y. Domestic Support of Livestock Production in Ukraine pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Dibrova A., Dibrova L. Domestic support for Ukrainian agriculture under the conditions of world financial crisis pdf