Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" agri-food commodities"
3 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Trajer M. Wymiana handlowa towarami rolno-spożywczymi Polski z Litwą pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011
Šimo D. Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Zawojska A. Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolnożywnościowych? pdf