Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" agri-tourism"
2 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Wojcieszak M. WELFARE FARMS IN POLAND AS AN EXAMPLE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN RURAL AREAS pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Brodzińska K. Perspektywy rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju pdf