Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" agricultural research"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Krasowicz S., Matyka M. THE ROLE OF ECONOMIC EVALUATION IN AGRICULTURAL RESEARCH pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Kusz D. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Wague M. Problemy rozwoju gospodarki rolnej w Afryce i czynniki ją ograniczające pdf